fbpx

MEMAHAMI PENYEMPURNAAN PINDAH MILIK DAN PENYEMPURNAAN GADAIAN

memahami penyempurnaan pindah milik dan penyempurnaan gadaian

Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut tentang Penyempurnaan Pindah Milik dan Penyempurnaan Gadaian, saya ingin beri anda satu situasi untuk membantu anda mendapat gambaran yang jelas tentang subjek yang akan diterangkan.

Situasi: Chong membeli sebuah unit pangsapuri pada tahun 2017 daripada Pemaju ABC Development Sdn Bhd dan berjaya menugaskan kepada institusi kewangan DEF Bank Bhd untuk membiayai pembelian hartanah tersebut. Semasa Chong melaksanakan Perjanjian Jual Beli, hartanah tersebut diadakan di bawah hakmilik induk. Pemaju telah berjaya untuk menyerahkan milikan kosong hartanah tersebut kepada Chong padu tahun 2019. Seterusnya, Chong menerima satu surat daripada Pemaju memaklumkan bahawa hakmilik strata hartanah tersebut telah dikeluarkan dan meminta Chong untuk hubungi bantuan guaman untuk penyempurnaan pindah milik dan penyempurnaan gadaian

Penyempurnaan pindah milik merupakan satu proses untuk menukar pemilikan hakmilik strata dari pemaju kepada nama pemilik. Selagi hakmilik strata tidak disempurnakan kepada nama Chong, tanah dan juga harta bersama masih lagi dimiliki oleh pemaju

Penyempurnaan gadaian pula adalah proses untuk menggadai hartanah tersebut kepada pihak bank. Jika pembelian hartanah tersebut dibuat secara wang tunai, anda tidak perlu untuk melakukan penyempurnaan gadaian

Undang-undang pentadbiran

Sebelum ini, di bawah Seksyen 8 Akta Hakmilik Strata 1985, pemaju perlu membuat permohonan bagi hakmilik strata individu dalam masa 3 bulan dari tarikh pengeluaran Sijil Penyiapan dan Pematuhan atau perihal wajib yang lain yang dinyatakan di bawah subseksyen 2 Akta tersebut. Jika pemaju gagal untuk membuat permohonan pecah bahagian, subseksyen 8 menyatakan bahawa pemaju boleh dikenakan denda berjumlah tidak kurang RM10,000 tapi tidak lebih daripada RM100,000.00 atau dipenjara selama tidak kurang 3 tahun atau kedua-duanya.

Namun begitu, Akta Hakmilik Strata 1985 yang dahulu kurang mempunyai penguatkuasaan atas kegagalan Pemaju untuk memohon pecah bahagian bangunan atau tanah. Terdapat banyak kes dimana Pemaju gagal membuat permohonan hakmilik strata dari Pejabat Tanah dan pemilik strata perlu menanggung kos tambahan.

Sekarang, dengan Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 yang berkuatkuasa pada 1 Jun 2015, ia boleh membantu pemilik strata dengan isu dimana tiada pengeluaran hakmilik strata oleh pejabat tanah disebabkan kegagalan pemaju untuk memohon. Di bawah Akta ini, penyerahan milikan kosong hendaklah disampingkan bersama hakmilik strata yang berasingan. Jika Pemaju gagal untuk menyerahkan hakmilik strata yang berasingan pada hari penyerahan milikan kosong kepada pembeli, implikasi yang sama seperti Akta Hakmilik Strata 1985 akan digunakan

Proses bagi Penyempurnaan Pindah Milik dan Penyempurnaan Gadaian

Selepas menerima surat dari Pemaju yang memaklumkan bahawa hakmilik strata hartanah tersebut telah dikeluarkan, Chong hendaklah menghubungi peguam cara yang melaksanakan Perjanjian Jual Beli sebelum ini dan juga peguam cara dari pihak bank bagi proses penyempurnaan. Chong perlu membuat bayaran guaman dan juga duti setem bagi pindah milik dan gadaian seperti yang digariskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Peguam akan menyediakan memorandum pemindahan dan memorandum penggadaian yang akan ditandatangani oleh Chong. Antara dokumen-dokumen penting yang perlu disediakan sebelum menandatangani memorandum-memorandum tersebut ialah:

  • Kad Pengenalan
  • Salinan bayaran cukai taksiran
  • Salinan bayaran cukai tanah

Selepas perlaksanaan memorandum pemindahan, peguam akan menghantar memorandum tersebut kepada Pemaju bagi perlaksanaan pemaju dan selepas itu akan diberi semula kepada peguam bersama hakmilik strata yang asli bagi penilaian duti setem. Bagi memorandum penggadaian, peguam akan menghantar memorandum tersebut kepada pihak bank bagi perlaksanaan bank dan pihak bank akan pulang semula Perjanjian Pinjaman bagi pengesahan penggadaian di pejabat setem. Memorandum-memorandum tersebut akan didaftar di pejabat tanah yang berkenaan dan hakmilik strata akan dikeluarkan ke atas nama Chong dan gadaian kepada pihak bank. Hakmilik strata yang asli akan dipegangi oleh pihak bank sampai Chong melaksanakan bayaran pinjaman dengan pihak bank.

Adakah nilai hartanah akan terjejas jika gagal melaksanakan proses ini?

Harga nilai hartanah tidak akan terjejas jika hakmilik strata tidak didaftar ke atas nama anda. Tiada implikasi atau perbezaan berkenaan pemilikan dan hak pemilik sama ada hakmilik dikeluarkan atau tidak. Pihak bank akan memberi pembiayaan yang sama untuk kedua-dua hartanah yang mempunyai hakmilik strata atau tidak.

Sebab-sebab kenapa hakmilik strata perlu didaftar ke atas nama anda

Terdapat beberapa sebab untuk anda pertikaikan keputusan anda untuk membayar yuran guaman kepada peguam anda bagi melaksanakan penyempurnaan pindah milik dan penyempurnaan gadaian

  1. Bukti pemilikan yang muktamad. Melainkan ia disempurnakan, hakmilik strata akan kekal kepada pemaju
  2. Untuk menyenangkan pelupusan hartanah kepada pembeli akan datang. Jika anda merancang untuk menjual hartanah tersebut, anda dinasihatkan untuk melaksanakan penyempurnaan pindah milik dan penyempurnaan gadaian.
  3. Hakmilik strata akan menjadi instrumen untuk pembiayaan semula hartanah tersebut kepada pihak bank untuk membuat pinjaman
  4. Untuk membolehkan anda menyertai pengurusan perbadanan oleh pemilik

Konklusi

Secara amnya, keperluan hakmilik strata untuk didaftar kepada nama pemilik adalah bagi tujuan melindungi kepentingan pemilik dan bagi memperbaiki sistem penyerahan pentadbiran tanah  dalam pengurusan dan pengeluaran hakmilik strata. Dengan implementasi Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013, ia akan mempercepatkan, menjelaskan dan mencekapkan sistem administrasi hakmilik tanah dan strata

Dapatkan Free Consultation

Dapatkan free consultation dari team Isadora dengan menekan butang di bawah.