fbpx

LEGAL ISSUES IN ESPORTS: A WHOLE NEW HORIZON Short for electronic sports, esports is competitive video gaming at the professional level. Same as other professional sports, esport bring individual players or teams of players together to do battle in video games like league of Legends (LoL),...

CASE REVIEW – LAW OF TORT: PASSING-OFF Hafiz Hamidun vs Kamdar Sebelum bermula, sila fahami 7 benda ini dahulu: 1. Kes ini berkenaan Passing-off (Kelirupaan). 2. Ianya bermula di Mahkamah Tinggi pada tahun 2018. 3. Kemudian, Mahkamah Rayuan pada tahun 2019. 4. Mahkamah Tinggi memihak kepada Hafiz Hamidun. 5. Mahkamah Rayuan...

TYPES OF COMPANIES Essential requirements of a company. A company should have a name, one or more members, having limited or unlimited liability for the obligations of the company. The particular company should have one or more directors including a company limited by shares, one or more...

UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY Intellectual property (IP) represents the property or creations of your mind or intellect. If you develop a new product, service, process or idea it belongs to you and is considered your IP. You must formally register your IP to ensure legal ownership. When most people...

HAK CIPTA HARTA INTELEK Harta intelek di sini adalah merujuk kepada hasil kreativiti yang merangkumi pelbagai aspek seperti karya muzik, sastera dan seni, reka cipta serta rekaan produk. Begitu juga dengan simbol, nama, imej dan reka bentuk yang digunakan dalam perniagaan seperti hak cipta, cap dagangan,...

EMPLOYERS BEWARE: WHAT AMOUNTS TO A FORCED RESIGNATION? It is common for employers to opt to negotiate a mutual separation or voluntary resignation when handling a potential dismissal. This could arise where there is misconduct, unsatisfactory performance, or possible redundancy. Many employers take the view that...

CONVEYANCING Conveyancing is the legal transfer of a property title from one vendor (owner) to a purchaser (buyer) for a piece of land, residential premises or commercial properties. The process involves a conveyancing solicitor who acts on behalf of the purchaser to ensure their client receives...

Pendapat Ulama Mengenai Definisi Hibah Hibah ialah Pemberian Tanpa Balasan (Al-Fayyumi, Misbah Munir)Suatu pemberian milik terhadap sesuatu harta berkuatkuasa serta merta secara percuma. (Mughni Muhtaj, Imam Khatib Syarbini)Pemberian milik oleh seseorang yang berkeahlian terhadap harta yang diketahui, harta yang wujud ketika itu, dan boleh diserahkan, suatu...

Pengenalan Peruntukan khusus yang berkaitan dengan wasiat wajibah boleh didapati di dalam Seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999. Peruntukan yang hampir sama juga diperuntukkan dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Sembilan) 2004 dan Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Melaka) 2005. Setakat ini hanya...