fbpx

FORCED RESIGNATION FROM WORK EMPLOYERS BEWARE: WHAT AMOUNTS TO A FORCED RESIGNATION?   It is common for employers to opt to negotiate a mutual separation or voluntary resignation when handling a potential dismissal. This could arise where there is misconduct, unsatisfactory performance, or possible redundancy. Many employers take...

WHAT IS CONVEYANCING CONVEYANCING Conveyancing is the legal transfer of a property title from one vendor (owner) to a purchaser (buyer) for a piece of land, residential premises or commercial properties. The process involves a conveyancing solicitor who acts on behalf of the purchaser to ensure their...

ADAKAH HIBAH HARTANAH BERCAGAR BOLEH DI KUAT KUASAKAN?   Pendapat Ulama Mengenai Definisi Hibah Hibah ialah Pemberian Tanpa Balasan (Al-Fayyumi, Misbah Munir) Suatu pemberian milik terhadap sesuatu harta berkuatkuasa serta merta secara percuma. (Mughni Muhtaj, Imam Khatib Syarbini) Pemberian milik oleh seseorang yang berkeahlian terhadap harta yang diketahui, harta yang...

APAKAH ITU WASIAT? APLIKASI WASIAT WAJIBAH DI MAHKAMAH SYARIAH PENGENALAN Peruntukan khusus yang berkaitan dengan wasiat wajibah boleh didapati di dalam Seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999. Peruntukan yang hampir sama juga diperuntukkan dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Sembilan) 2004 dan Enakmen Wasiat Orang...